Aspergerův syndrom – podpůrná skupina

– Uvědomění si svých potřeb a očekávání od sebe a druhých
− Odlišení rodičovské a osobní roviny a souladu mezi nimi
− Prožívání a příjímání vlastních emocí
− Změny v životě a nalezení podpory
− Možnosti psychoterapeutické péče
− Relaxační techniky

Rezervace na workshop