Ceník

Individuální terapie 50 min. 1 300 Kč
On-line individuální terapie 50 min. (Skype, WhatsApp, Messenger, Zoom) 1 000 Kč
Rodinná terapie, poradenství 50 min. 1 500 Kč
Párová terapie 90 min. 2 500 Kč
Online párová terapie 50 min. 1 500 Kč

 

Anonymita klientů:

jsme soukromým zařízením, nemáme smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami. Naši terapeuti nejsou povinni vést záznamy ke kontrole jiným institucím, anonymita klientů je plně zachována.

Storno podmínky: Klient hradí sezení na základě faktury. Sezení je možné bezplatně zrušit s dvoudenním předstihem. Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň dva dny předem, musí sezení uhradit.

Zpět