Supervize

Supervize je moderním a efektivním nástrojem pro udržení kvality poskytovaných služeb a péče o lidi. Jde především o proces zaměřený na reflexi a sebereflexi a stal významnou součástí dobré praxe nejen v oblasti pomáhajících profesí. Je nástrojem pro propojení integrace osobnosti a profese, poskytuje podporu a příležitost vidět svůj profesní přístup z jiné perspektivy. Cílem je podpora, získání nadhledu, uvědomění si profesní pozice, otevřít možnost změny přístupu, jenž vede ke zkvalitnění práce.

 

V současnosti nabízíme možnost supervize pro sociální služby a pomáhající profese. Pro případné otázky nás kontaktujte.

Zpět